2) Reset TASMOTy, zpět k základnímu nastavení

Co je to RESET?

Resetem se v tomto případě myslí, že chcete zařízení dostat do "panenského" stavu, kdy všechna nastavení budou zapomenuta, a vše bude tak, jako by se software čerstvě nahrál. To je užitečné například v situaci kdy jste udělali něco špatně a zařízení nefunguje jak má.

Číst o tom můžete také v angličtině v dokumentaci TASMOTA: https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/

Reset pomocí tlačítka

Pokud jste to nezměnili v nastavení TASMOTA, a zařízení je vybaveno tlačítkem, pak jeho stisknutím na dobu delším jak 40s provedete RESET. Je to hodně dlouhá doba a tlačítko by nemělo být v tomto čase uvolněno - doporučujeme si to opravdu odměřit na hodinkách.

Reset pomocí vypínání

Pokud nefunguje tlačítko nebo tam vůbec není, lze zařízení resetovat tak, že se 6x po sobě vypne a připojí k napájení na dobu kratší jak 10s. Takže: vypnout a zapnout na chvíli (ne delší než 10s), a zase vypnout a zapnout, a tak stejně... 6x za sebou. A po sedmé nechat zapnuté.

Zapnutí bychom doporučovali podržet alespoň pár sekund. Jistě by nebylo nejlepší jen tak ťuknout na zlomek sekundy - nemusely by v tom čase správně naběhnout zdroje uvnitř zařízení, a zapnutí by se nemuselo započítat. Také bychom nedoporučovali aby vypnutí bylo kratičké - nechte pár sekund vybít napájecí obvody.

Zdá se to nepraktické nebo složité, ale je to dobrá cesta, jak si pomoci z naprosté zoufalosti kdy nic nepomáhá.

Ještě malá poznámka. Při použití TASMOTA žárovky může být trochu problém, když si budete s lampičkou (ne)správně poblikávat pomocí vypínače. Můžete tím aktivovat resetovací sekvenci...

Co když nic nefunguje?

Pak je problém. V originálním dokumentaci radí znovu nahrát software...

Drobná poznámka na závěr

Při snaze o resetování nezapomeňte, že všechno nastavení se smaže. Zlikviduje se tedy i nastavení sítě a přihlašování TASMOTy k vaší domácí síti. Po resetu začne zařízení vždy znovu vytvářet svůj hotspot, ke kterému se musíte přihlásit a ve webovém zařízení vše správně nastavit.

Doufám, že vám tento návod pomohl a zase jste získali plnou kontrolu nad svým TASMOTA zařízením :-)

Zajímavé produkty

Komentáře (0)

Zatím není žádný komentář