4) Nastavení časovačů v TAMOTA

Každé zařízení, které je ovládáno softwarem TASMOTA obsahuje časovače, které umožňují zapnout a vypnout zařízení v požadovaném čase. V případě zásuvky, tak můžete ovládat spotřebiče přes ní připojené. LED žárovka umožňuje zhasnutí a rozsvícení v kteroukoliv dobu aniž byste potřebovali cokoliv dalšího. To všechno se děje bez nutnosti externích serverů. Je to prostě součást software TASMOTA. Časovače dokonce nepotřebují ani aktivní připojení k internetu (v tom je malá nepřesnost, ale to si vysvětlíme v další části článku.)

Jak na to?

Nezapomeňte, že nejprve je potřeba zařízení poprvé zapnout a nastavit: Jak začít?

Je také nutné nastavit připojení k síti: Nastavení sítě

Když máme tyto základní kroky hotové, můžeme si zobrazit základní stránku. V mém případě je to stránka zásuvky, která je v mé síti na adrese 192.168.0.103 (to je příklad, u vás to bude jiné.)

Úvodní stránka TASMOTA - zásuvka

Na této stránce, jak mnozí tuší, zvolíme "Configuration"

Stránka nastavení TAMOTA - zásuvka

Pokračujeme na "Configure Timer."

Na této stránce je kompletní nastavení časovačů.

Funguje to tak, že si můžeme nastavit až 16 událostí. Tou událostí je míněno zapnutí nebo vypnutí zvoleného výstupu. Takže v řádku s šedými číslovka volíme číslo události, kterou nastavujeme. Všechny údaje níže se vztahují k právě zvolené události u které je číslo zvýrazněno.

Rozbalovací menu "Output" umožňuje volit ovládaný výstup. Například u zásuvky je vždy jenom jedna možnost. U zařízení s více výstupy je možností samozřejmě více. Prvek "Action" říká, jestli chceme výstup zapnout, vypnout nebo překlopit.

Prvek se možností tří voleb: "Time" "Sunrise" a "Sunset" umožňuje zvolit akci buď v konkrétní čas (tedy například, že se zásuvka v 5:00 zapne) nebo akci odvodit od východu sluníčka, které by mělo být v tento den v 5:26 a nebo od západu sluníčka ve 20:25. V našem případě máme zvoleno, že akce proběhne v 8:00 a bude to zapnutí zásuvky.

Poslední řádek zaškrtávacích políček nám umožňuje nastavit, které dny v týdnu se akce bude vykonávat. V mém přídě jsem nastavil, že akce bude probíhat v 5:00 každý den v týdnu. Nic Vám ale nebrání nastavit například časovač 1, tak že bude zapínat zásuvku od pondělí do pátku v 5:00 a časovač 2 bude nastaven tak, že zásuvku zapne až v 11:00. Pozor! Když nezaškrtnete žádné políčko bude se divit, že časovač nefunguje!

Zatím jsme vynechali zaškrtávací políčka "Enable" a "Repeat". Obě jsou ale důležitá. Pokud chcete, aby pravidlo - časovač vůbec fungoval, tak musí být políčko "Enable" - povolení - zaškrtnuté. Pokud chcete, aby se pravidlo opakovalo, pak musí být zaškrtnuté i políčko "Repeat."

Samozřejmě nesmíme zapomenout globální povolení časovačů v horní části a zaškrtnout "Enable" i v této části.

Možná se nastavování může zdát poněkud komplikované, ale když si na tento způsob zvykneme, tak zjistíme, že lze nastavit i velmi komplikovaná časová schémata. Prostě je potřeba si s nastavením pohrát. Jenom poznámka na okraj - software je obře odladěný, pokud něco nefunguje podle Vašich představ, věřte tomu, že chyba je v nastavení :-)

Možné potíže, zvláštnosti

Určitě se ptáte, kde v TASMOTě nastavuje datum a čas. Nenastavuje (alespoň v době psaní článku). Jak tedy TASMOTA ví kolik je hodin a jaký je den? Pomocí NTP - Network Time Protocol - zjednodušeně se TASMOTA na síti rozhlédne po okolí a nastaví datum a čas podle zařízení na síti, které ho znají. Například router, Váš počítač nebo třeba mobil. Je to pohodlné. Je to automatické. Možná nešikovné při odlaďování pravidel časovače, ale prostě je to tak. Jedna možnost pro nastavení datumu a času přece jenom je - pomocí příkazu. Je to mírně komplikovanější a proto se na to podíváme v jiném článku.

Další zvláštností je, že pokud je zařízení v době akce vypnuté (tedy třeba zásuvka odpojena od 230V) pak se akce neprovede a ani se neprovede po připojení na napájení. Například máte zásuvku naprogramovánu na 5:00 ráno, ale od 4:00 do 7:00 nešel proud. Při zapnutí proudu v 7:00 zásuvka sice začne žít, ale už se nesepne. Pokud by vám tato vlastnost vadila, nezbývá než naprogramovat nějaké dozorové zařízení, které by si hlídalo stav zásuvky a případně by ji zapnulo.

Ruční zásahy mění stav zásuvky a je potře si uvědomit, že se tak děje. Například mám pravidlo, že v 14:00 se zásuvka "překlopí" tedy změní svůj stav na opačný. Z jiných pravidel bývá vždy zapnuta a tak toto pravidlo normálně žárovku zhasne. Pokud bych zasáhl ručně a třeba v 13:00 zásuvku vypnul, pak pravidlo ve 14:00 ji nezhasne, ale naopak zapne!

Mě osobně se časovače v TAMOTě líbí. Poměrně snadno se dá dospět do cíle. Mají ale také svá specifika a nemusejí každému vyhovovat. Bezvadné je to, že nepotřebují ke své funkci opravdu vůbec nic. Snad jenom občas síť aby zafungovala funkce NTP.

Related products

Komentáře (0)

Napište první komentář