Vaše data jsou pro nás citlivá a snažíme se je maximálně chránit.

Nikdy je neposkytujeme třetím stranám k obchodním aktivitám.

  

   

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost BonusControl s.r.o. Bahno 14, Černíny 28401 IČ: 09702067, zapsaná v C 340616 vedená u Městského soudu v Praze.

Provozujeme e-shop na webových stránkách "www.tasmota.shop".

Pro poskytování našich služeb a prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

   

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které

nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: e-mailová adresa

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp.

provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 10 let od naší

poslední komunikace.

 

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně

fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, fakturační adresa.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží

nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší

objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze

zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1

písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání

zboží.

 

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši emailovou

adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační

společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

10 let let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit

prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@tasmota.shop

 

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které

se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • účetní a daňový poradce: "Ing. Tomáš Paulus, Revoluční 357, 29001 Poděbrady, IČO 714 88 987 "
  • přepravní společnost: "Zásilkovna s.r.o.,Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9. IČ: 28408306, DIČ: CZ28408306"
  • přepravní společnost: "PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČ: 25194798, DIČ: CZ25194798"

Vaše osobní údaje neposkytujeme žádným dalším subjektům.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 

III. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese

info@tasmota.shop

 

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní

údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo

opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných

osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých

případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu

lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro

ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1.7.2021

  

do obchodu